Montako kierrosta Datademossa on?

Friday 7, February, 2014

Datademossa on kolme kierrosta vuonna 2014. Helmi-maaliskuussa järjestettiin Datademon ensimäinen kierros. Toinen kierros nähtiin huhti-toukokuussa. Kullakin kierroksella rahoitettavaksi valituilla ehdotuksilla on kolme kuukautta aikaa toteuttaa ja julkistaa työnsä. Kullakin kierroksella jaetaan kahdeksan 2000 euron rahoitusta.

Read more

Kenelle Datademo on tarkoitettu eli kuka voi osallistua?

Wednesday 5, February, 2014

Datademo-ehdotuksen voi jättää kuka tahansa! Sillä ei ole merkitystä, oletko tavallinen Matti tai Maija Meikäläinen, yhdistys, yritys, epävirallinen kaveriporukka tai muu yhteisö. Emme tarkista täysi-ikäisyyttäsi tai kotipaikkaasi. Datademo on avoin kaikille! Valmiit, olemassaolevat kaupalliset tuotteet tai palvelut eivät kuitenkaan kuulu Datademon piiriin. Datademo-ehdotus voi kuitenkin olla esikaupallisessa vaiheessa oleva tuotos, joka saattaa jatkossa kehittyä myytäväksi esimerkiksi palvelutuotteeksi.

Read more

Miten rahoituspäätökset tehdään?

Wednesday 5, February, 2014

Ehdotuksia Datademon 3. kierrokselle voi tehdä perjantaista 19.9. alkaen ja maanantaihin 6.10. klo 24:00 saakka. Arviointi alkaa Trello-alustalla 7.10. klo 12.00 ja jatkuu 17.10. klo 18.00 saakka. 13.10. klo 12.00 – 14.10. klo 12.00 järjestetään ensimmäisen vaiheen äänestäminen. Lähetämme siitä vielä erillisen sähköpostin. Kukin raatilainen käy antamassa yhteensä kahdeksalle mielestään parhaalle ehdotukselle äänensä. Ääniä annetaan viisi (5) HRI-kategoriassa ja kolme (3) Sitran Suomi -kategoriassa. Äänestysvalintoja voi muuttaa koko äänestysajan. Ensimmäisellä kierroksella annetut äänet jäävät voimaan, jollet muuta niitä. Ensimmäisen äänestysvaiheen päättymisen jälkeen on muutaman tunnin mittainen väliaika ennen äänestyksen uudelleenaukeamista. Uudelleenaukeamisesta tiedotetaan sähköpostilla samalla kun välitulokset julkaistaan. Ehdotusten sisältöä voi muokata […]

Read more

Mitä dataa voin käyttää?

Wednesday 5, February, 2014

Käyttämäsi datan tulee liittyä jotenkin Pääkaupunkiseudun kuntiin (Helsinki Region Infoshare -kategoria) tai Suomeen (Sitran kategoria) ja datan tulee olla Olemassaolevaa avointa dataa tai muutoin hankkimasi aineisto, joka voidaan julkaista avoimesti saatavaksi tarkempia teknisiä tai lisenssivaatimuksia käyttämälläsi datalla ei ole. “Joka voidaan julkaista avoimesti saatavaksi”, tarkoittaa, että mikäli ulkopuolisia rajoituksia ei ole, Datademo-ehdotuksen tekijä julkaisee aineiston avoimesti viimeistään ideakuulutuksen päättymisen 23.2. jälkeen. Jos ulkopuoliset rajoitukset vaikuttavat aineiston julkaisumahdollisuuksiin, tarkastellan asia tapauskohtaisesti. Mikäli kyseessä on julkisen hallinnon aineisto, autamme mielellämme aineiston avaamiseksi.

Read more

Millä kriteereillä raati arvioi ehdotuksia?

Wednesday 5, February, 2014

Hakijoista ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan raadin tulee arvioida ehdotuksia seuraavin kriteerein: Kuinka merkittävä Datademo-ehdotuksen vaikutus olisi avoimen datan ja rajapintojen käytön yleistymiseen Kuinka merkittävä Datademo-ehdotuksen vaikutus on kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin Kuinka paljon tuotokselle olisi odotettavissa käyttäjiä tai näkyvyyttä Kuinka realistinen tuotoksen toteutussuunnitelma on Kuinka merkittävä tämä rahoitus on kyseiselle hankkeelle ja onko hankkeella vaihtoehtoisia rahoituskanavia Julkaistaanko Datademo-ehdotuksessa mahdollisesti syntyvä lähdekoodi avoimena

Read more

Koska saan rahat datademoni toteuttamista varten?

Tuesday 4, February, 2014

OKFFI ja rahoitettavaksi valittujen ehdotusten tekijät sopivat tuloksen julkistamisen jälkeen ehdotusten toteuttamisesta, julkistamisesta, raportoinnista ja rahoituksen maksamisesta. Aikaa datademon toteuttamiseen on 3 kuukautta. Rahat sen toteuttamiseen maksetaan etukäteen, heti valintojen ratkettua. Rahoitus maksetaan viipymättä ehdotuksen tekijän toimitettua tarvittavat tiedot. Yksityishenkilöt toimittavat OKFFI:lle sivutuloverokortin. Rahoitus maksetaan työpalkkiona, ei palkkana. Yhdistys, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö laskuttaa OKFFI:tä. Yksityishenkilöille rahoitus maksetaan työpalkkiona, josta tehdään sivutuloveroprosentin mukainen ennakonpidätys. Arvonlisäverovelvollinen rahoituksen saaja laskuttaa OKFFI:ltä yhtä myönnettyä Datademo-rahoitusta kohti 2000 euron summan sisältäen arvonlisäveron.

Read more

Minkälaiset ehdotukset hyväksytään mukaan?

Tuesday 4, February, 2014

OKKFI hyväksyy vertaisarviointiprosessiin mukaan ne ehdotukset, jotka täyttävät seuraavat ehdot: ehdotus voi olla jokin seuraavista: sovellus, avoin lähdekoodi, visualisaatio, kirjallinen tai videomuotoinen tuotos tai muu näihin rinnastuva tuotos joka edistää demokratiaa, kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia ehdotuksen tulee hyödyntää suomalaista avointa dataa tai avoimia rajapintoja (Sitran Suomi -kategoria) tai  Helsinki Region Infosharen julkaisemaa dataa, rajapintoja tai muita vastaavia Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan avattuja tai muutoin hankittuja avoimesti julkaistuja aineistoja (Helsinki Region Infoshare -kategoria) ehdotuksen tulee olla esikaupallisessa vaiheessa oleva projekti tai ei-kaupallinen tuotos. Ei-kaupallisella projektilla tai tuotoksella viitataan voittoa tavoittelemattomien toimijoiden hankkeisiin tai muutoin selkeästi voittoa tavoittelemattomiin hankkeisiin. Esi-kaupallisella projektilla […]

Read more

Kuka valitsee rahoitettavat hankkeet?

Tuesday 4, February, 2014

Päätöksen toteutettavista eli rahoitettavista ehdotuksista tekee Datademo-raati. Raatiin kuuluvat kaikki jotka ovat lähettäneet Datademo-ehdotuksen kyseisellä kierrokselle. Jos yksi henkilö tai tiimi jättää useamman idean, silti paikkoja raadissa on vain yksi per hakija. Lisäksi OKFFI arpoo raatiin ehdotusten tekijöiden lisäksi saman määrän asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäsenet arvotaan ennakkoon OKFFI:n ja sen yhteistyökumppaneiden asettamasta sekä ilmoittautumismenettelyyn osallistuneesta joukosta. Ilmoittautuminen tapahtuu Datademon sivuilla ennen kierroksen alkua. Ensimmäisellä ja toisella kierroksella ilmoittautuneita on ollut kymmenkunta henkilöä.

Read more