Millä kriteereillä raati arvioi ehdotuksia?

Wednesday 5, February, 2014

Hakijoista ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan raadin tulee arvioida ehdotuksia seuraavin kriteerein: Kuinka merkittävä Datademo-ehdotuksen vaikutus olisi avoimen datan ja rajapintojen käytön yleistymiseen Kuinka merkittävä Datademo-ehdotuksen vaikutus on kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin Kuinka paljon tuotokselle olisi odotettavissa käyttäjiä tai näkyvyyttä Kuinka realistinen tuotoksen toteutussuunnitelma on Kuinka merkittävä tämä rahoitus on kyseiselle hankkeelle ja onko hankkeella vaihtoehtoisia rahoituskanavia Julkaistaanko Datademo-ehdotuksessa mahdollisesti syntyvä lähdekoodi avoimena

Read more


Minkäsuuruinen ehdotuksen pitää olla?

Tuesday 4, February, 2014

Datademo-ehdotuksen laajuden suositellaan vastaavaan työmäärältään 2000 € työpanosta, sisältäen kaikki kustannukset mukaan lukien mahdolliset sivukulut ja verot. Jos oma idea on työmäärältään laaja, sen voi pilkkoa useampaan ehdotukseen. Tällöin ehdotusten on hyvä olla toteuttamiskelpoisia ja hyödyllisiä myös itsenäisinä osina.

Read more

Voinko tehdä useamman ehdotuksen samalla kierroksella?

Tuesday 4, February, 2014

Osallistuja voi jättää kierroksella useamman kuin yhden ehdotuksen, ja osallistujaa kohden voidaan valita toteutettavaksi useampi kuin yksi ehdotus. Osallistumista useammalle kierrokselle ei ole myöskään rajoitettu. Jos ehdotus ei mene läpi yhdellä kierroksella, sitä voi ehdottaa sellaisenaan tai muokattuna uudelleen seuraavalla kierroksella. OKFFI voi harkintansa mukaan sulkea ehdotusten jättämisen ennen määräajan päättymistä, mikäli kelpoisuusvaatimukset täyttäviä Datademo-ehdotuksia jätetään enemmän kuin 30. OKFFI voi harkintansa mukaan jatkaa aikarajaa ehdotusten jättämiselle. Aikarajaa voidaan pidentää esimerkiksi jo Datademo-ehdotuksia ei ole jätetty vähintään kierroksella jaettavien rahoitusten määrää.

Read more

Minkälaiset ehdotukset hyväksytään mukaan?

Tuesday 4, February, 2014

OKKFI hyväksyy vertaisarviointiprosessiin mukaan ne ehdotukset, jotka täyttävät seuraavat ehdot: ehdotus voi olla jokin seuraavista: sovellus, avoin lähdekoodi, visualisaatio, kirjallinen tai videomuotoinen tuotos tai muu näihin rinnastuva tuotos joka edistää demokratiaa, kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia ehdotuksen tulee hyödyntää suomalaista avointa dataa tai avoimia rajapintoja (Sitran Suomi -kategoria) tai  Helsinki Region Infosharen julkaisemaa dataa, rajapintoja tai muita vastaavia Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan avattuja tai muutoin hankittuja avoimesti julkaistuja aineistoja (Helsinki Region Infoshare -kategoria) ehdotuksen tulee olla esikaupallisessa vaiheessa oleva projekti tai ei-kaupallinen tuotos. Ei-kaupallisella projektilla tai tuotoksella viitataan voittoa tavoittelemattomien toimijoiden hankkeisiin tai muutoin selkeästi voittoa tavoittelemattomiin hankkeisiin. Esi-kaupallisella projektilla […]

Read more