Datademon toistaiseksi viimeisen kierroksen äänestystulos on vahvistettu tänään. Perjantaina päättyneessä vertaisarvioinnissa valittiin rahoitettavaksi kahdeksan avointa dataa hyödyntävää ideaa. Pääkaupunkiseudun sarjassa ykkössijan jakoivat kaksi karttasovellusta; Kulttuurikartta, joka pyrkii tuomaan kulttuurinähtävyydet mobiilin karttasovellukseen, sekä  Datan avulla toimivampi kaupunki, joka pyrkii visualisoimaan kaupunkisuunnittelun onglemakohtia. Kansallisen sarjan ykköspaikan otti Avoin hankintailmoitusjärjestelmä, joka avaa HILMA-järjestelmässä olevat julkisten hankintojen tiedot avoimeen rajapintaan kaikkien käytettäväksi.

 

Datademorahoituksessa hakijat päättävät itse miten julkinen raha jaetaan

Datademon ideakuulutuksessa syys- lokakuun vaihteessa haettiin kolmatta kertaa ehdotuksia avoimen datan soveltamisesta demokratian edistämiseksi. Niin yksityiset ideanikkarit, erilaiset ryhmät kuin sovelluskehittäjät startup-yrityksistä lähettivät Datademoon 40 ehdotusta. Ideat julkaistiin Trello-alustalla, jossa kuka tahansa sai tutustua ja keskustella ehdotuksista.

Osallistujat ja raadin asiantuntijat  auttoivat toisiaan vinkkaamalla datalähteistä, tarkentavilla kysymyksillä ja jopa suorilla yhteistyöehdotuksilla” kertoo Raimo Muurinen Open Knowledge Finlandista.

Viikon kestäneen keskusteluvaiheen jälkeen siirryttiin äänestämiseen. Puolet äänioikeutetuista ovat ehdotusten tekijöitä ja toinen puoli ehdotusten tai ilmoittautumisten perusteella arvottuja asiantuntijoita sekä rahoittajien edustajia. Päätösmenettely noudattaa siten osallistuvan budjetoinnin periaatetta. Toisena äänestyspäivänä suoritettiin äänten koelaskenta, ja välituloksen julkistamisella aktivoitiin osallistujia loppukiriin.

Valituiksi tulleiden ehdotusten tekijöille maksetaan 2000 euron toteutusraha saman tien, ilman takeita työn valmistumista. Idean toteuttamiseen tarjottava ennakkoon maksettava raha tekee Datademoon osallistumisesta houkuttelevan ideanikkareille. Itse työn tekemiseen on kolme kuukautta aikaa, ja tekijöiden velvollisuutena on julkaista valmiista tuotoksista blogipostaus. Päätös on aina kiinni osallistujasta itsestään, mutta käytännössä kaikki tuotokset jaetaan avoimella lisenssillä kenen tahansa hyödynnettäväksi.

Datademon on toteuttanut Open Knowledge Finland ry:n Open Democracy -työryhmä ja sen on rahoittanut Helsinki Region Infoshare ja Sitra. “Seuraavan Datademon toteutuminen riippuu jatkorahoituksesta. Olemme itse todella tyytyväisiä kaikkiin hienoihin ehdotuksiin ja  tuloksiin, joita vuoden aikana on saatu nähdä. Toivomme, että Datademo avoimena prosessina voisi olla esikuva muullekin julkisen rahoituksen kanavoinnille erilaisiin hankkeisiin ja jaammekin mielellämme kokemuksiamme fasilitaattoreiden näkökulmasta muille kiinnostuneille,” kertoo Datademon koordinaattori Joonas Pekkanen.

 

Viisi pääkaupunkiseudun dataan perustuvaa ehdotusta saa rahoituksen

Kulttuurikartta:

Jyrki Vanamon Kulluurikartta-datademossa syntyy prototyyppi karttapohjaisesta hakupalvelusta, joka tekee pääkaupunkiseudun “arkisten” nähtävyyksien löytämisestä hauskaa ja opettavaista ja kannustaa katsomaan yhteistä kaupunkitilaa uusin silmin. Palvelu on ikään kuin matkaopas valmiiksi tuttuun kaupunkiin, jonka lukuisat julkiset taideteokset, merkittävä arkkitehtuuri, historialliset tapahtumapaikat ja muut vastaavat kohteet jäävät arjessa helposti huomaamatta.

https://trello.com/c/IgLoM8V9/11-kulttuurikartta-pilottivaiheen-viimeistely

Datan avulla toimivampi kaupunki:

Jyrki Vanamon toisessa Datademossa hän toteuttaa interaktiivisen karttapohjaisen visualisoinnin nykyisen kaupunkisuunnitteluprosessin ja siihen liittyvien mitoituskäytäntöjen tuottamista ongelmista.  Vanamo aikoo havainnollistaa, kuinka uusia asuinalueita suunniteltaessa tehdään tällä hetkellä paljon tasapäistäviä oletuksia ja alueelliset erityiskysymykset sivuuttavia yleistyksiä, joiden vuoksi palveluiden tarjonta ja kysyntä eivät uusilla alueilla kohtaa; rakennetaan joko liikaa tai liian vähän esimerkiksi parkkipaikkoja tai päiväkotipaikkoja suhteessa asuinrakentamisen määrään.

https://trello.com/c/TWwee9Pf/9-datan-avulla-toimivampi-kaupunki

Fillarilaskennat:

Antti Poikolan Datademossa syntyy avoimen lähdekoodin ohjelma, joka siistii, analysoi ja visualisoi polkupyörien konelaskentadatan, jota kaupungit keräävät, mutta eivät hyödynnä täysimittaisesti. Tuloksena syntyy avointa dataa, avointa koodia, sekä kiinnostavia tuloksia pyöräilymäärien kehityksestä. https://trello.com/c/Uh9eVhw6/35-fillarilaskennat

Helsinki ennen:

Juuso Lehtisen Helsinki ennen -sivusto esittelee Helsingin historiaa avoimieen käyttöön julkaistujen valokuvien ja karttojen avulla. Sovellus vastaa kysymykseen miltä tällä paikalla näytti ennen. Datademo-rahoituksella Lehtinen aikoo kehitettää palvelua niin, että sivuston vanhoja valokuvia voisi vertailla nykyhetken kuviin. Vertailu toteutetaan esimerkiksi Google Street Viewn, itse otettujen tai muiden avoimeen käyttöön julkaistujen valokuvien avulla. Lisäksi toteutettavia ominaisuuksia voisivat olla vanhojen karttojen vertailu keskenään ja nykytilanteeseen.  https://trello.com/c/xp6WuJem/37-helsinki-ennen

Aktiivisuutta lähidemokratiaan:

Sampi Pippurin Datademon tavoitteena on visualisoida paikalliseen päätöksentekoon liittyviä asioita konkreettisesti kartalla; ikäänkuin paikallispolitiikan sosiaalinen verkosto joka pyörii pitkälti itse paikallisyhteisön voimin ilman sidosta esim kaupunkiin tai valtioon. Pippurin tavoitteena on käyttäjälähtöinen palvelu jossa käyttäjä saa yhdellä katsauksella nähtäväksi päivänpolttavat paikalliset asiat ja ketkä niistä ovat päättämässä, pystyy tutustumaan päättäjiin sekä heidän taustoihinsa ja keskustelemaan paikallisista asioista rakentavassa, faktoihin (kaavoitus, esityslistat, äänestykset, pidetyt linjapuheet jne) pohjautuvassa ilmapiirissä.

https://trello.com/c/DBAZun6k/15-aktiivisuutta-lahidemokratiaan


Kansallisessa sarjasta toteutetaan kolme työtä

Avoin hankintailmoitusjärjestelmä:

Kaikki julkisten tahojen kilpailutettavat hankinnat täytyy julkaista hankintailmoituksina ns. HILMA-palvelussa (http://www.hankintailmoitukset.fi/). Jami Pekkasen Datademossa  HILMA:n tiedot viedään avoimeen rajapintaan, jossa on myös taannehtivasti tietoa hankintailmoituksista rakenteellisessa muodossa. https://trello.com/c/EH7VNTg9/22-avoin-hankintailmoitusjarjestelma

Päästökartta.eu:

Petja Partasen Datademossa voidaan tarkastella man asuinympäristönsä tai koko Euroopan suurimpia saastuttajia interaktiivisen karttakäyttöliittymän avulla.

https://trello.com/c/qqc4WlDd/17-paastokartta-eu

Rajapinta Lautta.net-palvelunn:

Lautta.net-sivusto tarjoaa tällä hetkellä reittihaku-palvelun Turun saariston Rengastielle. Lauri Hämeen Datademo-rahoituksella syntyy palveluun avoin ohjelmointirajapinta muiden eri kulkumuotoja yhdistävien sovellusten kehittäjien käyttöön.

https://trello.com/c/D4i5Wo7R/6-rajapinta-lautta-net-palveluun

 

Lisätietoja

Ehdotusten sivuilla on työryhmän yhteyshenkilön yhteystiedot. Datademo-rahoituksesta lisätietoa osoitteessa http://datademo.fi

 

Joonas Pekkanen

Open Knowledge Finland ry

joonas.pekkanen@okf.fi, 050 584 6800

 

Raimo Muurinen

Open Knowledge Finland ry

raimo.muurinen@okf.fi, 044 577 7574