Käyttämäsi datan tulee liittyä jotenkin

  • Pääkaupunkiseudun kuntiin (Helsinki Region Infoshare -kategoria) tai
  • Suomeen (Sitran kategoria)

ja datan tulee olla

  • Olemassaolevaa avointa dataa tai
  • muutoin hankkimasi aineisto, joka voidaan julkaista avoimesti saatavaksi

tarkempia teknisiä tai lisenssivaatimuksia käyttämälläsi datalla ei ole.

“Joka voidaan julkaista avoimesti saatavaksi”, tarkoittaa, että mikäli ulkopuolisia rajoituksia ei ole, Datademo-ehdotuksen tekijä julkaisee aineiston avoimesti viimeistään ideakuulutuksen päättymisen 23.2. jälkeen. Jos ulkopuoliset rajoitukset vaikuttavat aineiston julkaisumahdollisuuksiin, tarkastellan asia tapauskohtaisesti. Mikäli kyseessä on julkisen hallinnon aineisto, autamme mielellämme aineiston avaamiseksi.