OKFFI ja rahoitettavaksi valittujen ehdotusten tekijät sopivat tuloksen julkistamisen jälkeen ehdotusten toteuttamisesta, julkistamisesta, raportoinnista ja rahoituksen maksamisesta. Aikaa datademon toteuttamiseen on 3 kuukautta. Rahat sen toteuttamiseen maksetaan etukäteen, heti valintojen ratkettua.

Rahoitus maksetaan viipymättä ehdotuksen tekijän toimitettua tarvittavat tiedot.

  • Yksityishenkilöt toimittavat OKFFI:lle sivutuloverokortin. Rahoitus maksetaan työpalkkiona, ei palkkana.

  • Yhdistys, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö laskuttaa OKFFI:tä.

Yksityishenkilöille rahoitus maksetaan työpalkkiona, josta tehdään sivutuloveroprosentin mukainen ennakonpidätys. Arvonlisäverovelvollinen rahoituksen saaja laskuttaa OKFFI:ltä yhtä myönnettyä Datademo-rahoitusta kohti 2000 euron summan sisältäen arvonlisäveron.