Hakijoista ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan raadin tulee arvioida ehdotuksia seuraavin kriteerein:

  • Kuinka merkittävä Datademo-ehdotuksen vaikutus olisi avoimen datan ja rajapintojen käytön yleistymiseen

  • Kuinka merkittävä Datademo-ehdotuksen vaikutus on kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin

  • Kuinka paljon tuotokselle olisi odotettavissa käyttäjiä tai näkyvyyttä

  • Kuinka realistinen tuotoksen toteutussuunnitelma on

  • Kuinka merkittävä tämä rahoitus on kyseiselle hankkeelle ja onko hankkeella vaihtoehtoisia rahoituskanavia

  • Julkaistaanko Datademo-ehdotuksessa mahdollisesti syntyvä lähdekoodi avoimena