OKKFI hyväksyy vertaisarviointiprosessiin mukaan ne ehdotukset, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • ehdotus voi olla jokin seuraavista: sovellus, avoin lähdekoodi, visualisaatio, kirjallinen tai videomuotoinen tuotos tai muu näihin rinnastuva tuotos

  • joka edistää demokratiaa, kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia

  • ehdotuksen tulee hyödyntää

    • suomalaista avointa dataa tai avoimia rajapintoja (Sitran Suomi -kategoria)

    • tai  Helsinki Region Infosharen julkaisemaa dataa, rajapintoja tai muita vastaavia Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan avattuja tai muutoin hankittuja avoimesti julkaistuja aineistoja (Helsinki Region Infoshare -kategoria)

  • ehdotuksen tulee olla esikaupallisessa vaiheessa oleva projekti tai ei-kaupallinen tuotos.

Ei-kaupallisella projektilla tai tuotoksella viitataan voittoa tavoittelemattomien toimijoiden hankkeisiin tai muutoin selkeästi voittoa tavoittelemattomiin hankkeisiin. Esi-kaupallisella projektilla tai tuotoksella viitataan hankkeisiin, jotka saattavat kehittyä jatkossa myytäviksi esimerkiksi palvelutuotteiksi.