Datademon vertaisarviointiraati toimii avoimesti. Rahoitusten jakamisesta päättävät Datademo-ehdotusten tekijät ja raadin jäsenet. Raatiin on kutsuttu avoimen datan ja demokratian asiantuntijoita, mutta siihen voi vapaaehtoiset myös ilmoittautua mukaan! Kullakin päätöksentekokierroksella järjestäjät arpovat kaikista raatilaisista yhtä monta osallistujaa kuin on Datademo-ehdotuksen tekijöitä. Arvotut raatilaiset kutsutaan osallistumaan päätöksentekovaiheessa päätöksentekoalustalle keskusteluu ja äänestyksiin.

Jos haluat olla mukana arvioimassa Datademo-ehdotuksia, voit ilmoittautua mukaan täyttämällä tämän lomakkeen. Olemme yhteydessä vain heihin, joiden kohdalle arpa osuu. Aiemmin ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittuatua enää uudelleen.

Raadin jäseneksi ilmoittautuminen ei estä Datademo-ehdotuksen tekemistä, mutta henkilöllä voi olla päätöksentekokierroksella vain yksi ääni käytettävissään. Tällöin raadista voidaan arpoa uusi edustaja.

Datademo-kierroksia tulee vuoden aikana yhteensä kolme, ja samaa raatilaislistaa käytetään uudelleen seuraavilla kerroilla.