Avointa dataa halutaan käyttää julkisten hankintojen HILMA-rekisterin avaamiseen ja kulttuurikohteiden näyttämiseen kartalla

Datademon toistaiseksi viimeisen kierroksen äänestystulos on vahvistettu tänään. Perjantaina päättyneessä vertaisarvioinnissa valittiin rahoitettavaksi kahdeksan avointa dataa hyödyntävää ideaa. Pääkaupunkiseudun sarjassa ykkössijan jakoivat kaksi karttasovellusta; Kulttuurikartta, joka pyrkii tuomaan kulttuurinähtävyydet mobiilin karttasovellukseen, sekä  Datan avulla toimivampi kaupunki, joka pyrkii visualisoimaan kaupunkisuunnittelun onglemakohtia. Kansallisen sarjan ykköspaikan otti Avoin hankintailmoitusjärjestelmä, joka avaa HILMA-järjestelmässä olevat julkisten hankintojen tiedot avoimeen rajapintaan kaikkien käytettäväksi.   Datademorahoituksessa hakijat päättävät itse miten julkinen raha jaetaan Datademon ideakuulutuksessa syys- lokakuun vaihteessa haettiin kolmatta kertaa ehdotuksia avoimen datan soveltamisesta demokratian edistämiseksi. Niin yksityiset ideanikkarit, erilaiset ryhmät kuin sovelluskehittäjät startup-yrityksistä lähettivät Datademoon 40 ehdotusta. Ideat julkaistiin Trello-alustalla, jossa kuka tahansa sai […]


Datademon loppusuora lähestyy: katso mikä ehdotus nousi kärkeen

Datademon toistaiseksi viimeiselle kierrokselle osallistuu 40 erilaista ehdotusta, jotka tavoittelevat 2000 euron rahoitusta. Moni osallistujista on mukana jo toista kertaa, ja jotkut osallistuvat useammalla kuin yhdellä ehdotuksella. Tänään tiistaina päättyi äänestyksen ensimmäinen vaihe, ja löydät alta koetuloksen. Päätöksenteko jatkuu niin, että äänestys on auki nyt uudelleen ja päättyy perjantaina 17.10 klo 18.00. Päätökseksi tulee tuolloin voimassa oleva äänestystulos. HRI-kategoria Datan avulla toimivampi kaupunki, 17 ääntä Kulttuurikartta pilottivaiheen viimeistely, 15 Fillarilaskennat, 13 Helsinki ennen, 13 Aktiivisuutta lähidemokratiaan, 6 Julkinen taide Helsingissä –opas, 6 Lähin parkki – halvin maksu, 6 HRI-kategorian viidennestä sijasta kamppailee kolme ehdotusta tasatilanteessa. Jos äänet ovat äänestyksen päättyessä […]


Hae rahoitusta avoimen datan hyödyntämisideasi toteutukseen

Datademo-projektissa on jälleen jaossa mikrorahoitusta kansalaisia hyödyttävien uusien sovelluksien kehittämiseen läpinäkyvän haku- ja valintaprosessin kautta. Datademo-rahoituksen kolmas ja tällä tietoa viimeinen ideahaku aukeaa tänään perjantaina 19. syyskuuta. Haku kestää maanantaihin 6.10. asti ja rahoituspäätökset tehdään viimeistään 17.10.  Hanke-ehdotuksen voi jättää verkkosivuilla http://www.datademo.fi. Datademoon voi osallistua kuka tahansa avointa dataa hyödyntävällä ideallaan, kunhan lopputuotos jollain lailla edistää demokratiaa ja tiedonsaantia. HRI-kategoriassa tuotoksissa tulee hyödyntää Helsinkiä tai Helsingin seutua koskevia avoimia datalähteitä, joita löytyy esimerkiksi HRI-verkkopalvelusta. “Tuloksena voi syntyä esimerkiksi sovelluksia tai visualisointeja, jotka helpottavat tiedonsaantia kaupungin suunnitelmista, päätöksistä tai kaupungin operatiivisesta toiminnasta. Olisi tosi hyödyllistä aikaansaada käyttäjälähtöisiä, avointa dataa hyödyntäviä työkaluja […]


Avointa dataa halutaan käyttää kansanedustajien sidonnaisuuksien ja julkisten menojen esilletuomiseen

Datademon kevätkierroksen eilen maanantaina illalla päättyneessä äänestyksessä valittiin rahoitettavaksi kahdeksan avointa dataa hyödyntävää ideaa. Pääkaupunkiseudun sarjan ääniharava oli Helsingin verovarojen käyttöä havainnollistava “Minne meidän rahat katoavat”. Kansallisen sarjan ykköspaikan jakoivat ehdotukset kansanedustajien sidonnaisuuksien visualisoinnista ja kotimainen paikkatietokirjasto R-laskentakielelle. Datademorahoituksessa osallistujat päättävät itse miten julkinen raha käytetään   Datademon ideakuulutuksessa huhtikuun lopulla haettiin ehdotuksia avoimen datan soveltamisesta demokratian edistämiseksi. Niin yksityiset ideanikkarit, erilaiset ryhmät kuin sovelluskehittäjät startup-yrityksistä lähettivät Datademoon 25 ehdotusta. Ideat julkaistiin Trello-alustalla, jossa kuka tahansa sai tutustua ja keskustella ehdotuksista. “Osallistujat, raadin asiantuntijat ja ulkopuoliset kiinnostuneet auttoivat toisiaan vinkkaamalla datalähteistä, tarkentavilla kysymyksillä ja jopa suorilla yhteistyöehdotuksilla” kertoo Raimo Muurinen […]


Koelaskennan ykkösinä paikkatiedon r-kirjasto ja visualisointi Helsingin taloudesta

Datademon kevätkierroksen äänestys alkoi maanantaina 19.5. ja eilen keskiviikko-illalla äänestys taukosi äänestystuloksen koelaskennan ajaksi. Helsinki Region Infoshare -sarjan eniten ääniä saaneet ehdotukset ovat Minne meidän rahat katoavat, 18 ääntä Harrastushuone (2.vaihe), 14 Kenen kaupunki -yleiskaavakyselyn aineistoa, 12 Kansalaisten tiedon visualisoinnin työkalupakki, 9 Helsinkikanavan mobiilisovellus, 9 Espoon ja Vantaan päätökset Sanom.at -palveluun, 9 Sitran -sarja eniten ääniä saaneet ehdotukset ovat Suomalaisen paikkatiedon r-kirjasto, 15 ääntä Kansanedustajien sidonnaisuuksien visualisointi, 14 Replica x, 12 Turistiopas vanhaan Suomeen, 11 Datademon äänestys ja keskustelu jatkuu maanantaihin 26.5. klo 18.00 saakka. Helsinki Region Infoshare -sarjassa valitaan viisi eniten ja Sitra-sarjassa kolme eniten ääniä saanutta ehdotusta rahoitettavaksi. […]


Toisen kierroksen ehdotukset julki

Datademo-rahoituksessa alkaa tänään tiistaina 13.5. ehdotusten arviointivaihe. Kuka tahansa voi osallistua Datademo-ehdotusten arviointiin verkkokeskustelussa Trello-alustalla seuraavan kahden viikon aikana. Datademon kevään kierrokselle jätettiin 25 ehdotusta siitä, miten avointa dataa voisi hyödyntää kansalaisten osallistumis- ja tiedonsaantimahdollisuuksien parantamiseksi. Hakuun osallistui sekä yksityishenkilöitä, pieniä tiimejä kuin startup-yrityksiäkin. Eduskunnan ja kuntien päätösasiakirjat, julkiset tulo- ja menotiedot sekä paikkatietoaineistot olivat suosituimpia datalähteitä. Myös kaupunkilaisten itse tuottaman datan uusiokäyttö herätti kiinnostusta, sillä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavan valmistelua pohjustavan Helsinki 2050 -kyselyn aineisto toimii kahden kilpailutyön aineistona. “Ehdotusten korkea taso osoittaa, että kansalaisyhteiskunnassa ja pienyrityksissä on valtavasti asiantuntemusta ja halua digitaalisten julkisten palveluiden rakentamiseen” sanoo Datademon järjestäj Raimo […]


Toinen kierros alkaa tiistaina 22.4.

Datademon tänään tiistaina 22.4 aukeavalla toisella kierroksella etsitään demokratiaa edistäviä, avointa dataa hyödyntäviä ideoita. Sovellusten ja visualisaatioiden kehittäjiä kannustetaan jakamalla 2000 euron rahoituspaketteja parhaiden ideoiden toteutukseen. Ideoiden ehdottajat ja asiantuntijaraati valitsevat toteutettavat ehdotukset avoimen verkkokeskustelun ja äänestyksen perusteella. Asiantuntijaraatiin voi kuka tahansa ilmoittautua ehdolle tällä lomakkeella. Toisen kierroksen ideakuulutus kestää äitienpäiväsunnuntaihin 11.5. saakka. Arviointi alkaa tiistaina 13.5 ja äänestys alkaa maanantaina 19.5. Tulokset selviävät viikkoa myöhemmin maanantaina 26.5.. Maaliskuussa päättyneellä ensimmäisellä kierroksella rahoitettiin muiden muassa ehdotukset automaattisesta hausta kansanedustajien tietoihin, valtioneuvoston hankerekisterin tietojen avaamisesta ja pääkaupunkiseudun harrastusmahdollisuuksien kokoamisesta yhteen palveluun. Ehdotuksia tehtiin yhteensä lähes viisikymmentä. Tutustu ensimmäisen kierroksen ehdotuksiin sekä […]


Suosituin ehdotus visualisoi EU-hankerahoitukset helposti ymmärrettävään muotoon

Ensimmäiset Datademo-rahoitukset valittiin vertaisarvioimalla Datademon ensimmäisen kierroksen äänestys päättyi eilen keskipäivällä. Omalla ehdotuksella osallistuneet sovelluskehittäjät ja avoimen datan asiantuntijat valitsivat kahdeksan toteutettavaa ideaa, jotka kukin saavat kahden tuhannen euron rahoituksen. Suosituimmaksi ehdotukseksi nousi Mikko Markkasen Hankeaika kansallista avointa dataa hyödyntävästä Sitran Suomi -kategoriasta. Markkanen aikoo tiivistää EU:n rakennerahastotietokannan lähes 20 000 raportin sisällön kokonaiskuvan ymmärtämistä helpottaviksi sanapilviksi, jotka auttavat hahmottamaan mitä hankkeita milloinkin on rahoitettu. Ehdotuksen tavoitteena on osoittaa yhdellä esimerkillä miten ohjelmistokehittäjät voisivat jalostaa hallinnon palveluita eteenpäin, jos niiden tiedot olisivat saatavilla automaattisesti rajapinnan kautta. Pääkaupunkiseudun avointa dataa hyödyntävässä kategoriassa eniten ääniä sai Jaakko Korhosen vetämän tiimin ehdotus avoin […]


Ensimmäisen kierroksen tulokset

Datademon ensimmäisen kierroksen tulokset ovat selvillä. Äänestys päättyi maanantaina 10.3. keskipäivällä. Helsinki Region Infoshare -kategoria Avoin osoitetietopalvelu, jalostusalgoritmit ja jalostettu avoin data (20 ääntä) Helsinki open data R tools (18) Harrastushuone (13) Helsingin päätöksenteon yksinkertaisempi visualisointi (13) Urban Filler (10, arvottu tasatuloksen johdosta)   Ääniä annettiin HRI-kategoriassa yhteensä 131 kappaletta.   Sitra Suomi-kategoria Hankeaika (15 ääntä) Kansan muisti: Rajapinta kansanedustajadataan (14) Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE:n) avaaminen (11)   Ääniä annettiin Sitran Suomi -kateogriassa yhteensä 85 kappaletta.   Kaikki annetut äänet ja ehdotukset näet Trello-alustalla. Valituksi tulleiden ehdotusten tekijöillä on kolme kuukautta aikaa Datademon toteuttamiseksi ja julkaisemksi. Julkaisemme varsinaisen tiedotteen ensimmäisestä kierroksesta […]


Datademon ensimmäisen äänestyskierroksen koelaskennan tulos on selvillä

Datademon ensimmäinen 24 tuntia kestänyt äänestyskierros päättyi tänään keskipäivällä. Ääniä annettiin yhteensä 136.   Koelaskennan mukaan Helsinki Region Infoshare -kategoriassa valituksi tulisivat viisi eniten ääniä saanutta ehdotusta, jotka ovat Avoin osoitetietopalvelu, jalostusalgoritmit ja jalostettu avoin data (12 ääntä) Helsinki open data R tools (9) Harrastushuone (8) Helsingin päätöksenteon yksinkertaisempi visualisointi (8) Urban Filler (7)   Sitran Suomi-kategoriassa valitaan toteutettavaksi kolme eniten ääniä saanutta ehdotusta. Koelaskennan mukaan kolmen kärki ovat Hankeaika (10) Kansan muisti: Rajapinta kansanedustajadataan (7) Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE:n) avaaminen (6)   Päätöksentekoprosessi jatkuu nyt Trello-alustalla maanantaihin 10.3. klo 12.00 saakka. Raadin jäsenet voivat vielä vaihtaa mielipidetään ja jatkaa keskustelua. […]